Julfest

Söndagen den 10e december är det dags för föreningens årliga julfest. Preliminär starttid är 15.00. Lokal kommer snart.

Valplaneringsmöte

Föreningens valledare kallar till ett valplaneringsmöte för alla intresserade medlemmar. Vi bildar en valgrupp, tar fram en tidsplan för valrörelsen, och pratar valstrategi för vårt område. Nu börjar resan mot en socialistisk och feministisk valseger 2018!

Träff för nya medlemmar

Vänsterpartiet växer, och för att ta ge alla våra nya medlemmar en introduktion till partiet och till föreningen har vi en träff för nya medlemmar torsdagen den 14 september. Det blir en kort introduktion, information om föreningen, distriktet och partiet. Sen vill vi prata med dig om hur du kan bidra till en mer rättvis och jämställd värld och till en socialistisk och feministisk valseger 2018.

Jonas Sjöstedt och musik i Vinterviken

En ekonomi för alla – inte bara de rikaste Sveriges ekonomi går bra, men det är långt ifrån alla som får ta del av det. Vi behöver en ekonomisk politik för alla, inte bara de rikaste. För att åstadkomma det behövs en starkare vänster i hela landet. Välkommen till Vintervikens Trägårdscafé den 20e maj för att träffa Jonas Sjöstedt som ska tala om hur vi gör Sverige mer jämlikt och rättvist. Jonas börjar kl. 14:30, han talar från stora scenen. Före och efter det så kan vi njuta av musik från det radikala swingkollektivet Cats & Dinosaurs, från kl. 14:00....

Jonas Sjöstedt och musik i Vinterviken

En ekonomi för alla – inte bara de rikaste Sveriges ekonomi går bra, men det är långt ifrån alla som får ta del av det. Vi behöver en ekonomisk politik för alla, inte bara de rikaste. För att åstadkomma det behövs en starkare vänster i hela landet. Välkommen till Vintervikens Trägårdscafé den 20e maj för att träffa Jonas Sjöstedt som ska tala om hur vi gör Sverige mer jämlikt och rättvist. Jonas börjar kl. 14:30, han talar från stora scenen. Före och...

Sillfrukost på första maj

På första maj har vi en traditionsenlig sillfrukost tillsammans med vår grannförening Älvsjö-Hägersten kl. 10 på Midsommargården innan vi gemensamt åker in till Medborgarplatsen för att delta i Vänsterpartiets första maj-tåg.Plats: Midsommargården, T-bana TelefonplanTid: 10:00 – 12:00, 1 maj

Medlemsmöte med tema lokal demokrati

Stadsdelsnämnderna infördes för att medborgarna skulle komma närmare de politiska beslutsfattarna och tjänstemännen och ge medborgarna bättre möjligheter att påverka. Men hur blev det? Vilka möjligheter har medborgarna att påverka? Vem beslutar om vad?Inledare: Nazem Tahvilzadeh, forskare på KTH, som forskat om lokal demokrati, stadsplanering, medborgardialoger och sociala rörelser i svenska storstäder.Carita Stenbacka-Tenezakis, Vänsterpartiets ledamot i Liljeholmens stadsdelsnämnd, berättar om hur arbetet med att utveckla lokal demokrati har fungerat i Liljeholmen. Plats: Midsommargården, T-bana TelefonplanTid: 18:30 – 20:30, tisdag 25 april

Medlemsmöte om budgetförhandlingarna

Hur har budgetförhandlingarna med regeringen gått? Vilka segrar kan vi fira? Vad vill vi som vi inte fått igenom?Den 19 april sänder Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson live till oss och andra partiföreningar om budgetförhandlingarna med regeringen. Under sändningen får vi också möjlighet att ställa frågor till Jonas och Ulla och efter sändningen diskuterar vi det vi hört.Mötet börjar kl. 18:30 och sändningen börjar kl. 19:00. Vi har inga övriga punkter på dagordningen utan det här blir ett mer informellt temamöte. Våra grannföreningar är också inbjudna till det här mötet.Plats: Midsommargården, T-bana TelefonplanTid: 18:30 – 20:30, onsdag 19 april

Rapport från distriktsårskonferensen

Den 18-19 mars var nio ombud från vår förening på Vänsterpartiet Storstockholms ditsriktsårskonferens (dåken). Vi valde en ny distriktsordförande, Elena Karlström, och en ny distriktsstyrelse (DS), däribland en av våra ordföranden, Ann-Marie Strömberg. Ann-Marie blev även vald till valberedningen för landstingslistan, där hon kommer att arbeta med att ta fram valberedningens förslag till landstingslista som Vänsterpartiets medlemmar sen kommer att besluta om. Likaså blev vår medlemsansvariga och kassör Henric Axell vald till valberedningen för riksdagslistan.Vi som förening ställde oss bakom två motioner på medlemsmötet om dåken i februari, en angående starkare nätverk och en angående föreningsgränserna som i många år...

Medlemsmöte om distriktsårskonferensen

Bara en vecka efter årsmötet, den 1a februari, har vi ett möte om distriktsårskonferensen, eller Dåken, som är den beslutande samlingen för Storstockholms distrikt, som går av stapeln 18-19 mars (lördag-söndag). Vi kommer att välja 9 ombud och 9 ersättare som representerar vår förening på Dåken och vi kommer att diskutera och besluta om vi som förening ska ställa oss bakom några motioner. Om du har en motion som du vill att hela föreningen ska ta upp till diskussion på mötet, maila [email protected] senast dagen innan så att vi kan ta med den i tryckt form till mötet. Det kan vara...