• Hem
  • Stadsdelsnämnde...
sida

Stadsdelsnämnden

Följ stadsdelsnämndens arbete genom edokmeetings

Länk till stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö edokmeetings

Rapport från stadsdelsnämndens
sammanträde 2021-04-29

Det viktigaste ärendet var budgetförutsättningar för 2022. Det står mycket bra i förvaltningens tjänsteutlåtande, dessvärre så krävs det också ekonomiska förutsättningar för att verkställa det hela och dessa finns inte. Vänsterpartiet lämnade ett eget förslag till beslut, men blev nedröstade.

Individ- och familjeomsorgen har ett stort ekonomiskt underskott beroende på många och kostsamma placeringar av barn och ungdomar. Detta anser de blågröna skall åtgärdas genom ett intensivt arbete för att pressa in kostnaderna inom budgetramarna. Vänsterpartiet anser att det är budgetramarna som skall anpassas till behoven. Att pressa in kostnaderna inom budgetramarna skulle innebära att många barn och ungdomar inte får den hjälp de behöver.

Socialpsykiatrin. Här talas det om att människor skall överföras till arbete och studier. Vad de blågröna missar är att många med psykisk ohälsa står långt ifrån arbetsmarknaden och många behöver särskilt anpassade arbeten. Sedan finns det de som är äldre och lever på pension, men som behöver socialpsykiatrins träffpunkter för att få vardagen att fungera och för att inte bli socialt isolerade. När stadsdelsnämnderna Liljeholmen-Hägersten och Älvsjö slogs samman så samlokaliserades tre öppna träffpunkter till en.

Äldreomsorgen. I förvaltningens tjänsteutlåtande talas det om äldres rätt till ett ”aktivt, självständigt och värdigt liv och att äldre skall få bestämma över sin vardag så långt som möjligt”. Detta rimmar illa med beslut där vårdbehovet anses kunna tillgodoses genom hemtjänst, även när det gäller äldre med mycket omfattande vårdbehov, äldre som därtill är socialt isolerade och själva vill flytta till äldreboende. Samtidigt står många lägenheter i servicehus och vård- och omsorgsboenden tomma.  Äldreomsorgen har varit underfinansierad under många år och nu kommer de stora barnkullarna från 1940-talet upp i de åldrar då de behöver äldreomsorg.  Att äldreomsorgens budget nu för första gången på många år är i balans beror på pandemin – äldre väntar med att söka/flytta in i äldreboende och minskar eller avsäger sig beviljad hemtjänst.

Fritidsverksamheten för barn och ungdomar. En ny fritidsverksamhet tillkommer vid Liljeholmen, ungdomsmottagning dagtid och fritidsverksamhet kvällstid.  Det tycker vi är bra, men enligt tjänstemannabeslut blir det på bekostnad av att två av de nuvarande verksamheterna läggs ned, Hövdingagården i Aspudden och Ungdomscaféet i Gröndal.

Övrigt från stadsdelsnämnden. En enig stadsdelsnämnd beslöt att föreslå dels att direktbusslinjen mellan Fruängen och Huddinge sjukhus skall finnas kvar och dels att buss 161 skall förlängas från Trekanten till Liljeholmen och att hela sträckan skall köras även kvällstid. Tyvärr är det upp och nedvända världen – det är utföraren  -det bolag som har avtal med region Stockholm beträffande busstrafiken – som bestämmer och vi politiska förtroendevalda kan endast ödmjukt lämna önskemål.

Vänsterpartiet lämnade in följande skrivelser vid sammanträdet:

  • Förslag om att utreda förutsättningarna för att stadsdelsnämnden tillsammans med föreningslivet inrättar fritidsbibliotek/sportotek i området. Detta innebär att man på samma sätt som i ett bokbibliotek kan låna idrottsutrustning och annat.
  • Vi har också bett om information hur äldre i stadsdelsnämndens område kan få hjälp med att hantera digital utrustning,  Ett alternativ kan vara ”digitala fixare” som besöker äldre och instruerar dem praktiskt. Det förekommer i andra kommuner och även på Södermalm och har varit uppskattat.
  • Vi föreslog också att förvaltningen undersöker hur de alltför små förskolegårdarna i vårt område kan förbättras genom ”lekvärdesfaktorer”.

Ann-Marie Strömberg
Ledamot (v) stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö


Tidigare publicerade rapporter:

2021-04-29 Rapport från Stadsdelsnämnden

2021-01-28 Rapport från Stadsdelsnämnden

Rapport från Stadsdelsnämnden 2020

2020-12-17 Rapport från Stadsdelsnämnden

2020-11-26 Rapport från Stadsdelsnämnden

2020-10-22 Rapport från Stadsdelsnämnden

2020-10-11 Rapport från Stadsdelsnämnden

2020-01-30 Rapport från Stadsdelsnämnden

2019-12-29 Rapport från Stadsdelsnämnden

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk